Aanmaakdatum

04/29/2024

Gewenste startdatum

05/03/2024

Jobtype

Freelance, Time & Material

Ervaringsniveau

 

Senior

Sector

Overheid

Referentie

CJ2904202402

Deel op social media

Locatie

Enterprise Architect (senior)

Introductie

Bpost is het Belgische bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bezorging van nationale en internationale post. Bpost is een van de grootste civiele werkgevers in België.

Korte Omschrijving

De rol van enterprise architect

Rekening houdend met de huidige visie en strategie van bpost, en met als doel deze aan te passen aan nieuwe trends en mogelijkheden; het technologisch strategisch plan ontwikkelen door het identificeren, traceren en experimenteren met nieuwe en potentieel ontwrichtende technologieën.

bpost toelaten om de juiste innovatie initiatieven te nemen voor haar toekomst, ter bevordering van de doelstellingen van het bedrijf, door het volgen en uitzoeken van technologische evoluties, een mogelijke implementatie ervan te definiëren, en het bepalen van de haalbaarheid en de economische verrechtvaardiging.

Het applicatie-, product- en technologielandschap van bpost onderhouden en afstemmen op de strategische doelstellingen van bpost als groep, tussen de dochterondernemingen, en binnen de dochterondernemingen.

De CTO bijstaan bij het uitvoeren van zijn taken, en hem voorzien van de nodige onderbouw om de strategisch relevante trajecten te ondersteunen. Daarnaast is het cruciaal dat de Chief Enterprise Architect het complexe organisationele landschap van bpost kan nagiveren en als bemiddelaar tussen de verschillende IT en business diensten kan optreden.

Hoofdtaken

a. Bepalen van de technologische missie en visie van bpost ter ondersteuning van een business georiënteerde cultuur en manier van denken. Een missie en visie die breder gaat dan puur ICT. Namelijk het bepalen van welke technologische bouwstenen essentieel zijn voor de business unit(s) om ofwel te overleven, ofwel kosten te besparen ofwel te groeien als business.

b. Ontwikkelen van een technologische strategie voor de ICT entiteit, teneinde de strategische doelstellingen van bpost sneller en efficiënter te behalen en de creatie van nieuwe BU strategieën en modellen te stimuleren. Ondersteuning bieden in de definitie, de communicatie en de implementatie van de strategische BU roadmaps. Ondersteunen van de CTO bij het bepalen van de objectieven van de ICT entiteit. Essentieel is ervoor te zorgen dat de business units op de juiste wijze op de hoogte zijn wat de technologische mogelijkheden zijn voor hun business evolutie. Naast een puur adviserende en begeleidende rol, is er een ook een verantwoordelijkheid naar implementatie en strategische aanpak om ervoor te zorgen dat de business deze technologie op de meest efficiënte wijze kan implementeren.

c. Opzetten, sturen, aligneren en controleren van de technologische visie en snelheid binnen bpost corporate teneinde op een efficiënte wijze, effectieve waarde creatie te verwezenlijken tussen de units door “economies of scale” op technologisch vlak te realiseren. Deze functie bepaalt naast de noodzakelijke bouwstenen, ook waar en wanneer er mag afgeweken worden van de corporate regels op technologisch vlak. Collaboratieve ontwikkeling tussen de ICT componenten, maar ook tussen alle BU is essentieel.
d. Verzekeren van stakeholder management :

  • Uitbouwen en onderhouden van relaties met strategische partners en het Senior Management van de BU en corporate teneinde een duidelijk begrip van de business noden te krijgen en erop toe te zien dat deze op een efficiënte en innovatieve manier worden ingevuld en dat er synergiën worden gecreëerd;
  • Optreden als vertrouwenspersoon en adviseur voor de BU met betrekking tot technologische aspecten;
  • Organiseren op regelmatige tijdstippen van strategische vergaderingen met interne (o.a. de andere ICT units zoals architectuur, governance, customer service, business, … ) en externe stakeholders.
  • Delen van informatie, overleggen en uitbouwen en onderhouden van een constructieve samenwerking met de andere ICT units zoals governance, sourcing, customer service, commerciële, logistieke & supporterende entiteit.
  • Op de hoogte blijven van alle technologische evoluties ten einde op de gepaste wijze advies te kunnen geven aan senior management.
  • Onderhouden van relaties met de belangrijkste strategische technologie leveranciers van bpost.

e. Input leveren voor de verdere ontwikkeling van de ICT sourcing strategie en aansturen van de strategische partnerships. Het bewaken van de evolutie van partnerships met betrekking tot wie welke technologie aanlevert en onderhoud, alsook de prestaties van de partners in het recente verleden.

f. Strategisch richting geven en toezien op ontwerp, ontwikkeling, opereren en onderhouden van de ICT systemen en programma’s die de klantennoden vervullen inclusief de evaluatie van architectuur management, applicaties management, security en risico management, infrastructuur en operationele support management. Belangrijk is dat de organisatie op een real-time basis bekwaam is om met nieuwe trends en technologieën om te gaan m.a.w. het aspect “readiness for a continuous change” is een van de meest essentiële en uitdagende aspecten van de functie.

g. Aansturen van een ICT personeelsbestand van interne architecten met een mix van business kennis, technische skills en competentie om een goed evenwicht te creëren en bewaren tussen enerzijds de wendbaarheid nodig om de digitale business objectieven te behalen en anderzijds om de betrouwbaarheid, stabiliteit en efficiëntie van de “core business” te bewaken en alle manufacturing componenten die erbij horen. Ervoor zorgen dat er voldoende flexibiliteit en kennis aanwezig is om te kunnen inspelen op de behoeften van bpost.

h. Bijdragen tot de definitie van het strategische 5-jaren plan van bpost, policies, bedrijfs-technologie standaarden, “governance” processen, en KPI’s die ervoor zorgen dat ICT waarde genereert voor bpost.

i. Uitdragen van innovatief leiderschap: identificeren van nieuwe technologieën die geassimileerd, geïntegreerd of geïntroduceerd kunnen/moeten worden in de ICT entiteit. Actief stimuleren van het zoeken naar incrementele en verstorende innovatie volgens geijkte methodologieën: bijvoorbeeld het 10x denken principe, het centraal plaatsen van de klant en de klantenervaring, het implementeren van het “fail fast and early” principe en het vieren van successen en mislukkingen.

Vaardigheden

Specifieke vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
enterprise architectuur Senior ( 5,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Algemene Vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
stakeholder management Senior ( 5,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring