Aanmaakdatum

05/03/2024

Gewenste startdatum

07/01/2024

Jobtype

Freelance, Time & Material

Ervaringsniveau

 

Expert

Sector

Overheid

Referentie

CJ0305202401

Deel op social media

Locatie

Database Administrator (expert)

Introductie

Wonen in Vlaanderen, met hoofdkwartier in Brussel, is het Vlaamse agentschap dat instaat voor het optimaal organiseren van wonen in het Vlaamse gewest. Het agentschap bestaat dan uit een 500-tal medewerkers verspreid over 6 vestigingen in de verschillende provincies. Wonen in Vlaanderen bevat zes afdelingen: premies en woningkwaliteit, sociale woonprojecten, financiën, klantenondersteuning, beleid en toezicht.

Het agentschap wil samen met zijn partners kwaliteitsvol, toegankelijk, woonzeker en betaalbaar wonen mogelijk maken voor alle inwoners van Vlaanderen, en dit voor zowel de Vlaamse woonmarkt in het algemeen als voor sociale woningen in het bijzonder.

Om dit te realiseren vervult het agentschap vier rollen naar burgers, lokale besturen en woonactoren:

 • Een leverancier van kwaliteit. Burgers en woonpartners kunnen elke dag op het agentschap rekenen voor financiering, premies en subsidies, projectondersteuning, adviezen en begeleiding, met handhaving als sluitstuk.
 • Een expertisecentrum dat beleid en uitvoering ondersteunt, en kennis rond wonen uitbouwt en verspreid, met een focus op de kernopdrachten uit de Vlaamse Wooncode.
 • Een platform waar expertise wordt uitgewisseld met woonpartners en hen met elkaar in verbinding brengt rond deze kernopdrachten.
 • Een motor voor innovatie en professionalisering in de sector. Dit doet men door impulsen en inspiratie te geven aan het beleid en aan de woningmarkt waar men kansen ziet.

De belangrijkste waarden van Wonen in Vlaanderen zijn samenwerken, kwaliteit, eigen initiatief, klantgerichtheid en integriteit.

Structuur van de IT-dienst

Het IT team bestaat uit een 70-tal medewerkers. Het team is heterogeen samengesteld en bestaat uit zowel interne medewerkers als externe consultants, ervaren experten, alsook jongere technische consultants. De dienst ICT staat in voor een optimale ICT-ondersteuning van de business afdelingen en een steeds verder doorgedreven digitalisering van de interne werking, van de interactie met woonactoren en lokale besturen, en voor diensten ter beschikking van de burger.

Ongeveer de helft van de IT-dienst is bezig met softwareontwikkeling en -onderhoud. Concreet gaat het om twee Scrum ontwikkelteams die maatontwikkeling doen in .NET, een SAP team, een case management team en enkele outsourced ontwikkelteams. Deze teams worden mee ondersteund door business analisten en testcoördinatoren. De functionele aansturing gebeurt door Product Owners (waarvan sommigen in een business afdeling werken maar anderen binnen ICT). Softwareontwikkeling gebeurt onder enterprise architectuur governance en volgens agile principes. We maken gebruik van SAP voor financiële processen, case management en low-code platformen voor dossierbehandeling en workflow-gebaseerde toepassingen, en .NET Core (met zowel on premise als public cloud deployment) voor maatontwikkeling.

Wonen in Vlaanderen maakt gebruik van het Microsoft ontwikkelingsplatform en SAP.

De ICT projecten werken volgens de SAFE Scrum methodologie.

Korte Omschrijving

Als Database Administrator (DBA) sta je in voor het dagelijks operationeel beheer en heb je een sterk ondersteunende rol. Je zorgt ervoor dat de database servers goed geconfigureerd zijn, operationeel in orde zijn, de databanken een backup hebben, de servers gepatched zijn, veilig en performant werken volgens de vereisten van de business.
Als DBA werk je in een dienstverlenende opstelling in nauwe en goede samenwerking met volgende ‘interne’ klanten:

 • De security Architect/Engineer en Data Protection Officer i.v.m. de opgestelde security- en privacy vereisten.
 • De Infrastructuur/Systeem verantwoordelijken i.v.m. de vereisten en resources die gebruikt kunnen worden.
 • De ontwikkelaars, BI-team en gebruikers.

Jouw belangrijkste taken als DBA zijn en je zorgt ervoor dat:

 • Alle database servers een backup strategie hebben die overeenkomt met de Recovery Point Objectives (RPO) van de business.
 • Testen van backups zodat de Recovery Time Objectives (RTO) van de business haalbaar is.
 • Je configureert monitoring tools om de gezondheid van de servers met zijn databases op te volgen en er een minimum aan valse alarmen zijn.
 • Je diagnosticeert database service problemen als zich deze voordoen. Dit kan voorvallen buiten de kantooruren.
 • Je installeert en configureert nieuwe database servers.
 • Je patcht bestaande database servers.
 • Je verricht periodieke basis audits om na te gaan of alle vereisten die gesteld zijn i.v.m. RPO, RTO, veiligheid… voldoen aan de vereisten.
 • Je voert scripts uit van derde partijen die nodig zijn voor het functioneren van de toepassingen. Je optimaliseert deze waar nodig.
 • Je zorgt voor optimalisatie bij performantieproblemen door verbeteringen aan te brengen bv. uitbreiden van computer resources, server configuratie-aanpassingen, index/query wijzigingen… Je adviseert en ondersteunt de ontwikkelteams bij optimalisatietaken.
 • Je zorgt voor gedetailleerde technische documentatie.
 • Je helpt bij het verminderen van de infrastructuurkosten door performantie optimalisaties, consolideren en herschalen van bestaande systemen en licenties.

Vaardigheden

Specifieke vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Analysis Services: Aantoonbare ervaring met cubes Ja Must have Ja / Neen
Integration Services: Aantoonbare ervaring met SSIS Ja Must have Ja / Neen
Reporting Services & Power BI Tools: Aantoonbare ervaring met Reporting Services & Power BI Tools Ja Must have Ja / Neen
Technische competenties: Grondige kennis van de Microsoft SQL Server architectuur, producten en tools on-premise en in de cloud (Azure/AWS) Ja Must have Ja / Neen
Analysis Services: Aantoonbare ervaring met het ondersteunen van ontwikkelaars bij het opmaken van cubes Ja Should have Ja / Neen
Integration Services: Aantoonbare ervaring met begeleiden van ontwikkelaars bij het ontwerpen van SSIS-pakketten Ja Should have Ja / Neen
Persoonsgebonden competenties: Je bent bereid om buiten de kantooruren werk te verrichten Ja Should have Ja / Neen
Persoonsgebonden competenties: Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels Ja Should have Ja / Neen
Persoonsgebonden competenties: Je kan samenwerken met andere collega’s binnen het ICT Infrastructuur & Operations team Ja Should have Ja / Neen
Reporting Services & Power BI Tools: Aantoonbare ervaring met het maken van rapporten met BI-tools Ja Should have Ja / Neen
Reporting Services & Power BI Tools: Aantoonbare ervaring met het ondersteunen van ontwikkelaars bij het aanmaken van rapporten Ja Should have Ja / Neen
Technische competenties: Kennis van PowerShell is een groot pluspunt Ja Should have Ja / Neen
Technische competenties: Sterk analytisch vermogen en inzicht in data architecturen is vereist Ja Should have Ja / Neen
Integration Services: Je volgt de nieuwe ontwikkelingen binnen integration services Ja Nice to have Ja / Neen
Persoonsgebonden competenties: Je kan zelfstandig functioneren indien nodig, hanteert een open communicatie gecombineerd met een flexibele houding. Ja Nice to have Ja / Neen
Technische competenties: Kennis van andere databank software zoals CosmosDB, MySQL, PostgreSQL op Windows en Linux omgevingen is een pluspunt. Ja Nice to have Ja / Neen
Algemene Vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Aantoonbare ervaring met DBMS omgevingen Expert ( 8,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare kennis en ervaring van minstens één van de gebruikte DB-systemen (Oracle, MS SQLServer, Informix, DB2, MySQL, Postgresql, …) Ja Must have Ja / Neen
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR – niveau C2. Ja Must have Ja / Neen
Aantoonbare ervaring met optimalisatie en tunen van databases Ja Should have Ja / Neen
Aantoonbare ervaring met opzetten van databases Ja Should have Ja / Neen
Aantoonbare ervaring van minstens één operating systemen (bv. Unix, Linux, Windows) Ja Should have Ja / Neen