Aanmaakdatum

05/03/2024

Gewenste startdatum

06/01/2024

Jobtype

Freelance, Time & Material

Ervaringsniveau

 

Senior

Sector

Overheid

Referentie

CJ0305202403

Deel op social media

Locatie

Data Engineer (senior)

Introductie

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is een agentschap van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Omgeving. De VMM is jouw oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Het is de opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen:

 • proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen,
 • gezonde lucht te bewerkstelligen,
 • de klimaatadaptatie mee te sturen.

De VMM telt ongeveer 800 werknemers en zit verspreid over diverse locaties in Vlaanderen. De VMM heeft een netwerkstructuur die bestaat uit kernen, thema’s en een projectwerking. Deze organisatievorm helpt ons om onze missie, visie en het strategisch kader te realiseren. (info : www.vmm.be/over-vmm)

Je werkt als consultant voor de dienst Digitale Oplossingen van de VMM. Je wordt ingezet op projecten in het kader van het dataplatform.

De VMM heeft de laatste tijd hard gewerkt aan de opzet van een nieuw modern dataplatform in Azure. Dit platform vormt het hart van nieuwe data gedreven capabilities en ETL binnen de organisatie, en wordt als strategisch zeer belangrijk aanzien.
Het is in die context dat de VMM op zoek is naar ondersteuning door ervaren professionals die mee kunnen helpen met de verdere uitbouw en uitbating.

Korte Omschrijving

Bij de uitbating van het nieuwe dataplatform in Azure, is de VMM op zoek naar een ervaren data engineer die mee kan helpen met de verdere implementatie ervan, het opstellen van een code van goede praktijk en het uitvoeren van nieuwe projecten in het dataplatform.

Het takenpakket is dus tweeledig: Als senior data engineer wordt enerzijds verwacht dat je helpt met de uitbating en werkt aan continue verbetering van het platform en anderzijds dat je ook mee helpt aan concrete projecten die worden uitgevoerd in het platform.

Je wordt ingezet op volgende taken:
 • Helpen opvolgen van de dagelijkse runs
 • Uitbouwen code van goede praktijk
 • Onderzoek naar efficiëntie (en kostenefficiëntie) van het platform
 • Voorstellen doen richting verbetering en een meer performante manier van werken
 • Uitvoeren van nieuwe projecten
Algemeen:
 • De prestaties zijn minstens één dag per week te leveren in de lokalen van VMM te Aalst tussen 7u30 en 19u.
 • Er wordt gewerkt binnen een Agile omgeving
 • De opdracht omvat 100 Md
 • De VMM voorziet de nodige licenties, software en netwerktoegangen voor het uitvoeren van de opdracht. De VMM voorziet niet in een office-licentie. De software van Office 365 kan door VMM ter beschikking gesteld worden, maar dan zonder licentie. De kandidaat dient zijn eigen bedrijfslicentie te gebruiken. Als alternatief kan LibreOffice ter beschikking gesteld worden.

Vaardigheden

Specifieke vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Aantoonbare ervaring als Data engineer specifiek op Azure Senior ( 5,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare ervaring als ETL developer en data modellering (3NF, Kimball, …) Ja Should have Ja / Neen
Aantoonbare Ervaring met Azure data factory Medior ( 3,00 jaar ) Should have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare Ervaring met Azure Synapse Medior ( 3,00 jaar ) Should have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare Ervaring met databricks Medior ( 3,00 jaar ) Should have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare Uitgebreide Python kennis Ja Should have Ja / Neen
Algemene Vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Aantoonbare ervaring met datawarehouse modellering Medior ( 3,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare ervaring met projectgericht werken en data warehouse modellering of een aantoonbare opleiding in datawarehouse modellering Ja Must have Ja / Neen
Aantoonbare kennis en ervaring met het plannen, ontwerpen en bouwen van een data warehouse toepassing gebruik makend van tools zoals Cognos of Datastage. Ja Must have Ja / Neen
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR – niveau C2. Ja Must have Ja / Neen
Aantoonbare kennis en ervaring van data warehousing concepten, processen en architecturen. Ja Should have Ja / Neen
Aantoonbare kennis en ervaring met bouwen van volgende data warehouse componenten: data integratie (ETL), rapportering & analyse (BI), databanken en metadata Ja Should have Ja / Neen
Aantoonbare kennis en ervaring van Agile ontwikkelingsmethodiek Ja Should have Ja / Neen
In het bezit van een Microsoft Azure Fundamentals certificaat Ja Should have Ja / Neen
In het bezit van een Microsoft Data Fundamentals certificaat Ja Should have Ja / Neen
Pluspunten voor andere relevante Azure certificaten of certificaten omtrent de gebruikte tools. Ja Nice to have Ja / Neen
Domeinkennis
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Kennis van organisatie en ervaring in opdrachten van de overheid of specifiek VMM en met de technische standaarden binnen VMM is een pluspunt. Ja Nice to have Ja / Neen