Aanmaakdatum

04/18/2024

Gewenste startdatum

05/31/2024

Jobtype

Freelance, Time & Material

Ervaringsniveau

 

Medior

Sector

Utilities

Referentie

CJ1804202404

Deel op social media

Locatie

Business (informatie) analist (medior)

Introductie

Fluvius is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte, en beheert het gemeentelijk openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse gemeenten actief.
Daarnaast neemt Fluvius de rol op als databeheerder binnen het energielandschap. Binnen deze rol stelt Fluvius, op neutrale en faciliterende wijze, data ter beschikking van heel wat partijen.

Netbeheer staat in voor het doorvertalen van onze Fluvius bedrijfsstrategie naar de juiste keuzes voor de verdere uitbouw en onderhoud van onze utility netwerken.
Dit uiteraard in nauwe samenwerking met andere stakeholders (Regulering en Strategie, Netuitbating, Financieel Beheer, ICT, …).
Vandaag is Fluvius volop bezig met de uitbouw van een volwaardig data- en informatieplatform waar alle relevante data en informatie samenkomt als basis voor analyses, rapportering en data science vraagstukken. Dit om op een data driven manier aan vele uitdagingen het hoofd te kunnen bieden: de energietransitie, uitbreiding van het aanbod, synergie in lange termijn planning tussen verschillende disciplines, investeringsbudget onder druk, …
Dit is een grote uitdaging op vlak van business intelligence, data analytics en informatiebeheer, vereist het uittekenen van een geschikte organisatie, het goed implementeren van de nodige tools die naadloos op elkaar aansluiten en het opmaken en onderhouden van de nodige documentatie, in het bijzonder de metadata.

Hiervoor werk je als business analist nauw samen met de informatie eigenaars en managers binnen Netbeheer, de producteigenaars en de projecten binnen de grote programma’s van Fluvius. Je steunt op een gedegen methodologische aanpak inzake informatie- en procesbeheer, kwaliteit en projectbeheer met continu aandacht voor operationele excellentie en je hebt bovenal ‘goesting’ om mee te werken aan een data driven organisatie.

 • Je behaalde een master diploma.
 • Je hebt minimum 3 jaar relevante ervaring als business analist
 • Je slaagt erin te werken vanuit een helicopterview zonder aan operationeel pragmatisme in te boeten.
 • Je bent leergierig, ondernemend en analytisch en bent bereid op zoek te gaan naar externe informatie
 • Je hebt uitstekende relationele vaardigheden en geeft blijk van efficiëntie bij het autonoom uitwerken van projecten. Je bent verantwoordelijk, flexibel en je hebt zin voor initiatief. Je hebt een conceptuele geest met zin voor maximale synergie
 • Kennis van de nutssector en de transformatie waarin deze sector zich bevindt is een pluspunt.
 • Je bent sterk in conceptueel denken en het uitwerken van doorgedreven analyses (informatieanalyse, datapreparatie, …).
 • Je hebt ervaring met 1 of meerdere Data Governance, Data Analytics & Business Intelligence tools zoals bijvoorbeeld Purview, Enterprise Architect, Microsoft Azure, SAP Analytics Cloud, SAP Data Services, Databricks, PowerBI, …
 • Je hebt ervaring met grote veranderingstrajecten

Korte Omschrijving

Als business (informatie) analist zorg je voor kwaliteitsvolle Fluvius (asset)informatie. Je zorgt dat de gecapteerde informatiebehoeften zo goed mogelijk afgedekt worden en dat deze (asset)informatie op een consistente en efficiënte manier ontsloten kan worden om Fluvius (en in het bijzonder de directie Netbeheer) te ondersteunen in het maken van keuzes en het nemen van beleidsbeslissingen. Belangrijk hierbij is het modelleren van de informatieconcepten en borgen van eenduidige definities en documentatie. Je denkt hierbij vanuit de verschillende dimensies: informatie, proces, applicatie én organisatie.

Daarnaast zal je als business (informatie) analist ook ingezet worden om een aantal concrete business vraagstukken te beantwoorden door het aanleveren van de nodige informatie op het gepaste moment en in de meest toepasselijke vorm.

 • Je adviseert en ondersteunt de informatie eigenaar bij het nemen van beslissingen omtrent het beheer en kwaliteitsniveau van de informatie
 • Je gaat actief op zoek naar optimalisaties en “best practices” om het beheer, ontsluiten en verwerken van informatie continu te verbeteren en houdt hierbij ook rekening met de projecten en de Fluvius Bedrijfsinformatie processen en werkwijzen.
 • Je capteert business behoeften en zorgt ervoor dat deze omgezet worden naar duidelijke functionele vereisten. Je vormt hierdoor de link tussen business en ICT. Je ondersteunt de informatie eigenaar bij het bewaken van zijn ICT budget
 • Je kan in functie van de behoeften de rol van informatie analist opnemen in projecten met belangrijke informatieimpact
 • Je fungeert als onafhankelijke facilitator en coördinator die opkomt voor de belangen van de organisatie in zijn geheel.
 • Je bouwt de nodige kennis op over informatie en processen binnen en buiten Netbeheer om de samenhang te kunnen bewaken
 • Je stelt je expertise ter beschikking om managementbeslissingen te vergemakkelijken: je voert op vraag analyses uit, neemt deel of faciliteert overlegvergaderingen en volgt de acties op die hieruit voortvloeien
 • Je waakt over de conformiteit, éénduidigheid en gebruiksvriendelijkheid van de documentatie
 • Je biedt ondersteuning op het vlak van opleiding en communicatie over de informatie
 • Je bent en blijft op de hoogte van trends en evoluties op het vlak van Data Governance, Business Intelligence en Asset Management.
Als business (informatie) analist zal je:
 • Samenwerken met verschillende collega’s van de verschillende betrokken afdelingen (Strategie, Netbeheer, Netuitbating, ICT, ….) en zo een breed netwerk ontwikkelen in de Fluvius organisatie en een brede kennis opdoen binnen de nutssector.
 • Deel uitmaken van een dynamisch (product)team, waar voorrang gegeven wordt aan het collectieve resultaat.
 • Je kennis m.b.t. het gebruik van projectmanagement en informatie analyse (en de daarvoor nodige tools) verruimen d.m.v. training on the job.

Vaardigheden

Specifieke vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Aantoonbare ervaring met het uitwerken van doorgedreven analyses (informatie analyse, datapreparatie, …) Medior ( 3,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Kandidaat voegt een document toe met de toelichting van ervaring met en/of gebruik van 1 of meerdere Data Governance, Data Analytics & Business Intelligence Tools Must have Document
Kandidaat voegt een document toe waarin zijn/haar Business Analyse skills worden aangetoond refererende naar projecten met een aanzienlijke impact (aantal business gebruikers geïmpacteerd door project > 50) Must have Document
Sectorkennis
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Kandidaat is vertrouwd met project- of productmatig werken (Agile, Scrum, Kanban, Prince II, …) in grote ondernemingen (>1.000 medewerkers) Ja Must have Ja / Neen
Algemene Vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Aantoonbare ervaring als business analist in een gelijkaardige omgeving. Medior ( 3,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare ervaring met ontwikkeling en optimalisatie van bedrijfsprocessen (BPM) Ja Must have Ja / Neen
Aantoonbare ervaring met stakeholder management Ja Must have Ja / Neen
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2. Ja Must have Ja / Neen
Domeinkennis
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Ervaring met informatiebeheer in een van de volgende domeinen: elektriciteit, gas, warmte of riolering Medior ( 2,00 jaar ) Should have Ervaringsniveaus en jaar ervaring