Aanmaakdatum

04/18/2024

Gewenste startdatum

06/01/2024

Jobtype

Freelance

Ervaringsniveau

 

Senior

Sector

Overheid

Referentie

CJ1804202405

Deel op social media

Locatie

Projectleider (senior)

Introductie

Herent is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant. Herent behoort tot het gerechtelijk arrondissement Leuven. Voor hen zijn we op zoek naar een Senior Projectleider.

 

Korte Omschrijving

Wij zoeken een deskundige op het vlak van omgeving (ruimtelijke ordening, leefmilieu, mobiliteit) in de ruime betekenis van het woord, die tevens voldoende (minsten 4 jaren) leidinggevende ervaring heeft.

Inhoud van de opdracht is tweevoudig: enerzijds het vervullen van de rol van sectorverantwoordelijke en lid van het managementteam en anderzijds de aansturing van de afdeling woon- en leefomgeving.

Als sectorverantwoordelijke bewaart de opdrachthouder het zicht over de sector en volgt dienstoverschrijdende projecten op. Je hebt een trekkersrol op beleidsvoorbereidend vlak voor het ontwikkelen van de sector, ook in het kader van de opmaak van het meerjarenbeleidsplan
Als sectorverantwoordelijke en lid van het managementteam sta je in een dynamische en constructieve wisselwerking met de algemeen directeur. Je neemt actief deel aan de adviserende rol van het managementteam en ondersteunt de algemeen directeur in het ontwikkelen en uitwerken van een kwalitatieve administratie waar de dienstverlening aan de burger centraal staat.
Als afdelingshoofd heb je de leiding van de afdeling woon- en leefomgeving en sta je in voor het beheren, coördineren en opvolgen van de werkzaamheden binnen de diensten ruimtelijke planning en bouwen, wonen, leefmilieu en duurzaamheid, mobiliteit, lokale economie en landbouw.
Je formuleert adviezen en ontwikkelt initiatieven en levert op die wijze een positieve bijdrage tot de voorbereiding en bijsturing, uitvoering en evaluatie van het beleid. De beleidsadvisering naar de politieke en ambtelijke leiding behelst een actieve bijdrage tot de beleidsondersteuning. De dossiers die voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen worden door jou geviseerd.

Wat verwachten we van de kandidaat
  • Aantoonbare ervaring in het leiden en begeleiden van projecten
  • Aantoonbare ervaring met terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie
  • Hogere opleiding (Master of Bachelor)
  • Aantoonbare ervaring in omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren
  • Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2.

Vaardigheden

Sectorkennis
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Aantoonbare kennis regelgeving leefmilieu Ja Must have Ja / Neen
Aantoonbare kennis regelgeving ruimtelijke planning en bouwen Ja Must have Ja / Neen
Algemene Vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Aantoonbare ervaring in het leiden en begeleiden van projecten Senior ( 5,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare ervaring met terminologie, organisatie, rollen en processen van de PM methodologie Ja Must have Ja / Neen
Hogere opleiding (Master of Bachelor) Ja Must have Ja / Neen
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2. Ja Must have Ja / Neen
Aantoonbare ervaring in omgevingen waarbinnen de projecten zich situeren Ja Should have Ja / Neen
Domeinkennis
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
ruimtelijke planning en bouwen, wonen, leefmilieu en duurzaamheid, mobiliteit, lokale economie en landbouw. Senior ( 5,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring