Aanmaakdatum

04/18/2024

Gewenste startdatum

06/10/2024

Jobtype

Freelance, Voltijds Dienstverband, Time & Material

Ervaringsniveau

 

Senior

Sector

Utilities

Referentie

CJ1904202402

Deel op social media

Locatie

Privacy Consultant (senior)

Introductie

Fluvius is verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte, en beheert het gemeentelijk openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 kilometer aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse gemeenten actief.
Daarnaast neemt Fluvius de rol op als databeheerder binnen het energielandschap. Binnen deze rol stelt Fluvius, op neutrale en faciliterende wijze, data ter beschikking van heel wat partijen.

De Fluvius dienst Informatiebeveiliging (IB) bevindt zich organisatorisch binnen de Directie Strategie. De IB diensthoofd is tevens de CISO/DPO.

IB ziet er op toe dat er correct omgegaan wordt met Fluvius bedrijfsinformatie en bij uitbreiding (persoons)gegevens van zowel de personeelsleden als klanten. Hiervoor worden de aspecten CIA (vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid), ITB (informatie en toegangsbeheer) als Privacy (risico gebaseerd) beoordeeld. Vervolgens heeft IB o.a. een reglement, richtlijnen, regels, … uitgewerkt en wordt deze continu onderhouden.

Het takenpakket van IB kan als volgt samengevat worden:
 • Informeren en adviseren over de verplichtingen uit de relevante wetgevingen (Energiedecreet, technisch reglement, GDPR, NIS, …);
 • Toezien op de naleving van deze wetgevingen;
 • Bewustmaking en opleiding van het personeel;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de GBA (Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit) i.k.v. het privacy gebeuren.

Binnen de Fluvius organisatie werkt IB zeer nauw samen met o.a. Fluvius ICT/Security, Juridisch beheer, Klachtencommissie, Klantencontacten, Communicatie, …, als ook met de externe partijen zoals de steden, gemeenten, Vlaams Energie & Klimaat Agentschap, FOD Economie, Universiteiten, enz.

Daarnaast heeft IB de nodige voorbereiding opgestart voor wat betreft de ISO27x certificatie binnen een afgelijnde ISMS scope.

Specifiek voor de discipline Privacy is IB op zoek naar een geschikte Senior Privacy Consultant om in haar taken te ondersteunen. De geselecteerde consultant dient eveneens een goede basis kennis te hebben voor wat betreft CIA en ITB.

Ten slot werkt de weerhouden Privacy consultant onder toezicht van de IB Privacy Teamlead.

Korte Omschrijving

De weerhouden (nieuwe) Privacy consultant zal o.a. volgende concrete taken opnemen en/of mede ondersteunen:

1) Lijnwerking
 • Je faciliteert het opmaken van protocollen en machtigingen.
 • Je ondersteunt de dienst aankoop voor wat betreft de IB gerelateerde acties zoals beoordeling lastenboeken, beoordeling (kandidaat)leveranciers.
 • In het verlengde van vorig punt ondersteun je het opmaken van verwerkingsovereenkomsten (of andere gelijkaardige overeenkomsten).
 • Je faciliteert, onderhoudt en verbetert het Fluvius verwerkingsregister
 • Je ondersteunt IB en de verschillende Fluvius diensten als de betrokkene zijn/haar (GDPR) rechten wenst uit te oefenen.
 • Je werkt mee aan het opstellen en onderhouden van allerhande ondersteunende bedrijfsdocumentatie op vlak van privacy (richtlijnen, templates, instructies, kennisdocumenten, bewustmakingsartikels, …).
 • Je ondersteunt Fluvius Academy als lesgever voor privacy gerelateerde lespakketten.
 • Je helpt mee zowel de interne- als externe Privacyverklaring te onderhouden en te publiceren.
 • Je helpt mee bij het behandelen, onderzoeken en beantwoorden van klachten (al dan niet gemeld via de Klachtencommissie).
 • Je begeleidt de implementatie van de uitgeschreven privacy regels binnen de verschillende Fluvius directies.
 • Je ondersteunt de Fluvius medewerker als zij IB om (Juridisch) advies vraagt.
 • Je begeleidt de Fluvius directies voor wat betreft het toepassen van de Dataretentie richtlijn en het invullen van de bijhorende inventaris.
 • Je begeleidt het aanpassen van de bedrijfsprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt om ook hier compliance met de GDPR te bereiken.
 • Je werkt mee aan het opzetten en onderhouden van de rapportering rond privacy voor de diverse doelgroepen.
2) Project (product) werking
 • Je ziet er (mede) op toe dat bij elk Fluvius initiatief (project, product, change, demand, …) ‘Privacy by design’ wordt toegepast in de vorm van IB (relevantie) assessments. Je begeleidt hierbij o.a. de projectleider, (ICT) architect, business proces analyst.
 • Wanneer noodzakelijk ondersteun je zowel de business als ICT bij het uitvoeren van een IB (CIA + Privacy) risico assessment. Je rapporteert de uitkomst van zo’n assessment aan o.a. de CISO/DPO als de risico eigenaren.
 • Je begeleidt de business als ICT bij het definiëren en opvolgen van weerhouden risico mitigerende maatregelen.

Vaardigheden

Specifieke vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Je beschikt over een DPO certificaat Ja Must have Ja / Neen
Je hebt aantoonbare ervaring met de praktische invulling van de GDPR Ja Must have Ja / Neen
Je hebt reeds meegewerkt bij het definiëren en implementatie van beveiligingsmaatregelen Ja Should have Ja / Neen
Sectorkennis
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Je beschikt over aantoonbare ervaring binnen een Belgische energiesector Ja Should have Ja / Neen
Algemene Vaardigheden
VAARDIGHEID GEVRAAGD GEWICHT TYPE ANTWOORD
Aantoonbare bedrijfservaring in een beveiligingsfunctie Senior ( 5,00 jaar ) Must have Ervaringsniveaus en jaar ervaring
Aantoonbare bedrijfservaring omtrent privacy beheer (DPO certificering) Ja Must have Ja / Neen
Aantoonbare ervaring in Security & Privacy Ja Must have Ja / Neen
Aantoonbare ervaring met het implementeren van security projecten Ja Should have Ja / Neen
Aantoonbare kennis en ervaring omtrent Information Security Management (ISO2700x) Ja Should have Ja / Neen
Je kan tijdens een interview aantonen dat je contact- en sociaal vaardig bent in teamverband Ja Must have Ja / Neen
Je kan tijdens een interview aantonen dat je zowel autonoom als in teamverband kan werken Ja Must have Ja / Neen
Kandidaat beschikt over Nederlands CEFR-niveau B1. Ja Must have Ja / Neen
Taalvereiste: Nederlandstalig op Europees CEFR-niveau C2. Ja Should have Ja / Neen